Andries van der Sloot - It Heidenskip   VERKOCHTIt_Heidenskip     It_HeidenskipDoekmaat  90/80Over Andries van der Sloot

Andries van der Sloot (1883-I955) is in Schalsum geboren als zoon van een kleine boer. Op school viel op dat bij aardig kon tekenen. Hij ging na de lagere school in de leer bij een verversbaas. Op de schilderschool in Franeker leerde hij de kneepjes van het vak, zoals letterzetten en marmeren. Hij ontwikkelde zich tot een goede decoratieschilder. Mr. J. H. 'Beucker Andreae, directeur van de Algemene Friesche Levensverzekeringsmaatschappij zorgde ervoor dat Van der Sloot in november 1917 aan de Haagse Academie voor de beeldende kunsten kon gaan studeren. Eind 1919 keerde hij terug naar Friesland om zich er als zelfstandig kunstschilder te vestigen. Omdat de belangstelling voor schilderijen in Friesland niet groot was, ging hij zich toeleggen op etsen. Later kreeg hij opdrachten om illustraties te maken voor tijdschriften als ‘’Slucht en Rjucht" en ‘’it Heitelan" en ook ontwierp hij veel decors en kostuums voor toneelvoorstellingen. Na de tweede wereldoorlog kreeg Van der Sloot erkenning voor z’n werk. Maar al snel werd z’n figuratieve werk aan de aandacht onttrokken omdat de publicitaire schijnwerpers in die tijd gericht werden op de Cobra-schilders en verwanten. Andries van der Sloot exposeerde tijdens zijn leven slechts spaarzaam.Wilt u meer informatie? Stel uw vraag in het Contactformulier

Prijs: NOTK
Huurkoop mogelijk: meer info
Showservice mogelijk: meer info